photo180914399604748330

نگاهی به موضوع "مدیریت پسماندهای خانگی"

0
0

پنج شنبه ۲۳ دی ماه، در برنامه تلویزیونی “سرزمین ما”، با توجه به اهمیت موضوع پسماند‌ها و اینکه در برنامه چند ماه قبل و به دلیل کمبود وقت امکان واکاوی و برررسی کامل موضوع مهیا نشده بود، مجدد به این بحث پرداخته می‌شود.

ای پارسی
منبع خبر

دانرو
telegram
tarafdari

آخرین اخبار