2143049.jpg

ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری غنی سازی کند

0
0

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی رئیس هیات کشورمان در جلسه امروز کمیسیون مشترک برجام،  با تکذیب خبر وال استریت ژورنال گفت: امروز کمیسیون مشترک در پایان جلسه خود همچنین با ” طرح ایران” برای پاکسازی رسوبات از تاسیسات غنی سازی نظنز موافقت کرد.

وی افزود: بر اساس این طرح، کلیه رسوبات مواد غنی شده که از لوله ها بیرون آورده می شوند از شمول ٣٠٠ کیلو ذخایر مواد غنی شده ایران خارج شده و بدین ترتیب ایران قادر خواهد بود مواد بیشتری را غنی سازی کند.

عراقچی اضافه کرد: این مصوبه کمیسیون مشترک که محصول ماه ها مذاکرات کارشناسی توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی کشورمان است، پس از ترجمه در سایت وزارت امور خارجه درج خواهد شد.

ای پارسی
منبع خبر

دانرو
telegram
tarafdari

آخرین اخبار